drbaltar: BSG: Gaius Baltar (Baltar:Fight!)
dr. Gaius Baltar ([personal profile] drbaltar) wrote2017-03-20 11:02 am
Entry tags:

中国 українською

China
Це неподобство називати країну 中国 "Китай" на українськiй мовi. Навiть бiльше - це неповага до мешканцiв цiєї країни. Дотогож це руciзм, тобто слово, яке не мае жодного вiдношення до української мови.

Нiхто в свiтi так цю країну не називає. Тим бiльш самi 中国 (мешканцi країни). Бiльш того: вони пропонють всiм, хто не володiє ієрогліфічною писменiстю, називати свою країну Zhōngguó українськлою це можно позначита як Чонхуо або Чонгхуо.